Turska.ba (2012)

Kao uposlenik kompanije Disti i njihovog razvojnog studija 5th Floor Productions, kasnije Simple studija, na ovome projektu sam radio kompletan dizajn stranice i implementaciju dizajna u html/css kod. Ostatak tima je radio na razvoju CMS-a baziranog na CakePhp-u Frameworku i modulima.

Ovaj projekat sam izdvojio jer mi je jedan od dražih radova.

Naš tim su tada činili, vođa tima Muhamed Hodžić, Mirza Musić, Afan Olovčić i moja malenkost.

PREUZMI MATERIJALE I KOD

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram