Naša klinika (2017)

Naša klinika je klinika smještena u Istočnom Sarajevu. Za njih sam realizovao sajt, ali isti sajt nam je poslužio za razvijanje sistema za rezervaciju na nivou firme kao intranet aplikaciju. Tom prilikom sam umrežen sistem računara iskoristio, na sljedeči način, tako što sam na glavnom računaru instalirao wamp, u njemu smjestio jednak sajt koji je na webu, dodao tome računaru stalnu ip adresu na ruteru, te pomoču nje i wampa omogučio da sa svih računara postoji mogučnost dodavanja rezervacija, pacijenata, pisanja recepata, kao i historije bolesti.

Pored toga se uradilo dosta grafičkog dizajna, internih dokumenata, ali i jedna kratka video reklama OSM televiziju u Istočnom Sarajevu.

Sajt je i dalje aktivan, kao i intranet aplikacija na nivou firme.

Izdvojeno:

Web stranica
Prijevoz pacijenata poster
Škola za roditelje brošura
Savjetovališe za mlade brošura

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram