Top dom (2019-2020)

Nakon što sam u Omnitasku u Sarajevu, završio sa praksom, te jednog burnog perioda u životu preselio u Crnu Goru. Zaposlio sam se u Top Domu Tuzi, trgovačkom lancu proizvodima vezanih za potrebe svakog doma. Počeo sam raditi u magacinu, da bi me poslje prebacili u trgovinu gdje sam radio kao trgovac, menadžer socijalnih mreža, ali i kao serviser IT opreme, ponekad bi još pripremao video reklame za Boin TV, najčešće sam spremao video reklame za socijalne mreže, na nekoliko njih me možete čuti kao naratora poput one o dvogodišnjici otvaranja trgovine na Starom Aerodrumu, Podgorica.

Još moj broj telefona +382 63 410 531 stoji na facebook i instagram profilu firme.

Večinu radova možete vidjeti u periodu od 24. 12.2019. do 24.12.2020. godine. na oba profila firme.

Facebook profil firme
Instagram profil firme

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram