Fast Rent a Car Sarajevo (2015 - 2021)

Fast Rent a Car Sarajevo je agencija sa kojom sarađujem dugo vremena. Sa Harisom Biberom vlasnikom agencije veže me prijateljstvo i dugogodišnja saradnja. Saradnja je krenula od izrade logotipa agencije, potom se prelila na izradu dokumentacije poput memoranduma firme, faktura, cjenovnika, kasnije do različitih grafičkih rješenja vizitki, letaka, brošura, pa do jednog videa za reklamni pano na Domu Sindikata, na Skederiji, Sarajevo i na kraju do brendiranja izloga.

Radove pogledajte na instagram profilu Fast Rent a Car.linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram